Notă de informare privind protecția datelor personale


Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că nu colectam date personale și nici nu facem prelucrări ale acestora.
Nu există acces extern  la informația stocată în acest site cu excepția Administratorul Site-ului numai în următorul scop: furnizarea de servicii internet. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa Administratorul Site-ului sau prin e-mail la adresa: office@nutimed.center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *